Program

11th EOTTD Meeting Program

CZWARTEK 11.05.2023 - GCIG-ESGO-EOTTD-ISSTD posiedzenie komitetu wytycznych - SALA 8, Biblioteka Uczelniana WUM
8.50-9.00 Rejestracja
9.00-13.00 Konsensus wytycznych ESGO-EOTTD-GCIG-ISSTD, Michael Seckl
Przerwa kawowa na żądanie
13.00-14.00 Lunch
14.00-17.00 Konsensus wytycznych ESGO-EOTTD-GCIG-ISSTD, Michael Seckl
17.00 Zakończenie
PIĄTEK 12.05.2023 - Sesje konferencyjne - AULA Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
8.30-9.30 Rejestracja
9.30-9.35 Otwarcie, Christianne Lok, EOTTD
9.35-9.40 Słowo powitalne Rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong, WUM
S1. Diagnostyka
Przewodniczące: Mariusz Bidziński, Agnieszka Rychlik
(Wszystkie wykłady są prowadzone w języku angielskim)
9.40-10.00 The role of ultrasound in the diagnosis of GTD, Elisabeth Epstein, Sweden
10.00-10.15 Usefulness of PET-CT in diagnostics, Alice Bergamini, Italy
10.15-10.30 Pathology and genetics guidelines for diagnosis in GTD, Carla Bartosch, Portugal
10.30-10.45 Management of persistent low level of hCG, John Coulter, Ireland
10.45-11.00 Modern solutions in hCG measurements - Roche Diagnostics Poland (sponsored lecture), Tomasz Kucharski 
11.00-11.10 Dyskusja
 
11.10-11.40 Przerwa kawowa
S2. Sesja stażystów
Przewodniczące: Michael Seckl, Piotr Węgrzyn, Fred Sweep
11.40-11.52 Genomic and Transcriptomic Analysis of ETT and PSTT, Emily Hayes, UK
11.52-12.04 Chemotherapy is not needed when complete “evacuation” of gestational choriocarcinoma leads to hCG normalization, Sophie Schoenen, Belgium
12.04-12.16 Use of capillary blood collection for hCG analysis in early pregnancy, Caroline Joyce, Ireland
12.16-12.30 Genomic differences between circulating tumour DNA from gestational and non-gestational trophoblastic tumours, Geoffrey Maher, UK
S3. Sesja pielęgniarek
Przewodniczące: Kam Singh, John Coulter
12.30-12.40 The initial shock of diagnosis, Sarah Rollins, UK
12.40-13.00 Challenging case "I would rather die" Xianne Aguiar, Natashia Cedeno, UK
 
13.00-14.00 Lunch
S4. Pułapki zarządzania w GTN
Przewodniczące: Ulrika Joneborg, Michał Pyzlak
14.00-14.15 GTN FIGO scoring: should it be simplified? Yalck Eysbouts, The Netherlands
14.15-14.25 Low-risk case - distortion from the standard of care, Agata Leszczyńska-Wierzba, Poland
14.25-14.40 Twin pregnancy with mole, Jerome Massardier, France
14.40-14.55 The role of surgical approach in GTD, Nienke van Trommel, The Netherlands
14.55-15.10 Atypical Placental Site Nodule (APSN) and Association With Malignant Gestational Trophoblastic Disease, Naveed Sarwar, UK
15.10-15.25 Increasing experience in the management of ultrahigh-risk patients, Matthew Winter, UK
15.25-15.40 The place for an immunotherapy in GTN, Ehsan Gorani, UK
 
15.40-16.15 Przerwa kawowa

S5. GTD centres
Przewodniczące: Christianne Lok, Grzegorz Szewczyk 

16.15-16.30 The real-life - financing of GTD management in Poland, Daniel Rutkowski, Poland
16.30-16.40 Single centre experience – Belgium, Sophie Schoenen
16.40-16.50 Single centre experience - Madrid, Antonio Casado, Spain
16.50-17.00 Single centre experience - Nairobi, Phillip Tonui, Kenya
17.00-17.10 Single centre experience - Geneva, Manuela Undurraga, Switzerland
17.10-17.20 Dyskusja
17.20 Oficjalne zamknięcie dnia, Grzegorz Szewczyk
 
19.00-23.00  Impreza networkingowa
SOBOTA 13.05.2023 - Dzień grup roboczych, Centrum Dydaktyczne WUM
9.00-11.00 Grupy robocze:
Kliniczna, Michael Seckl pokój 141/142
HCG,  Fred Sweep pokój 231
Patologia/genetyka, Carla Bartosch pokój 233
Pielęgniarki pokój 234
11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30-12.30 Raport grup roboczych Aula A
12.30-13.15 EOTTD zgromadzenie ogólne
13.15 Uwagi na zakończenie
  EOTTD spotkanie zarządu