Kontakt

* required fields


W sprawach naukowych kontakt:

Dr Grzegorz Szewczyk
Zakład Biofizyki, Fizjologii i Patofizjologii
Wydział Nauk o Zdrowiu
Medical University of Warsaw
e-mail: grzegorz.szewczyk@wum.edu.pl

EN_poziom_GŁĘBOKI BŁĘKIT_bez tła_DRUK