Streszczenia

Wytyczne dotyczące przygotowania abstraktów

Termin nadsyłania briefów zostaje przedłużony do 24 marca br. Akceptujemy prace napisane w języku polskim oraz w języku angielskim.

Wszystkie abstrakty powinny zawierać:

Imię i nazwisko

Tytuł

Wstęp

Cel pracy

Materiał i metody

Wyniki

Wnioski

Abstrakt może zawierać od 580 do 2500 znaków ze spacjami. Nie ma możliwości dołączania do tekstu zdjęć, rysunków i wykresów tabelarycznych. Termin nadsyłania briefów upływa 24 marca 2023 r. Wyniki kwalifikacji zostaną przesłane autorom do 10 kwietnia 2023 r. Wszystkie briefy zostaną zweryfikowane przez Komitet Naukowy konferencji. Briefy niespełniające powyższych wymogów redakcyjnych i merytorycznych oraz przesłane po 24.03.2023 nie będą zakwalifikowane.

UWAGA! Osoba wysyłająca brief zostanie automatycznie dodana jako osoba kontaktowa.